෴වළාකුළ෴

සිංහල තොරතුරු තාක්ෂණික විකේතනය....

මේ ගැන ලියන්න හිතුනේ ගිය සතියේ මගේ මිතුරෙකුට ඔවුන්ගේ සරසවියේ ප්‍රදර්ශනයකට torrent ගැන presentation එකක් හදලා දෙන්න සිදුවුනු හින්ද.ඉතින් මට හිතුනා මේ ගැන වඩා පැහැදිලි විස්තරයක් වළාකුළේ ලිව්වොත් හොදයි කියල.

වැඩිදුර විස්තර සදහා නව Blog ලිපිනය බලන්න

Pages

වැඩිදෙනෙක් කියැවූ ලිපි

Followers

ගොඩවැදුනු අය....