෴වළාකුළ෴

සිංහල තොරතුරු තාක්ෂණික විකේතනය....

ඇත්තටම Twitter කියලා කියන්නේ Micro blogging concept එකක් තියෙන site එකක්.හරියට අපි Facebook වල අපේ ඔලුවේ තියෙන දේ කියනව වගේ.මේ ගැන වැඩි විස්තර ගන්න මෙතැන කොටන්න....


Twitter.com

Pages

වැඩිදෙනෙක් කියැවූ ලිපි

Followers

ගොඩවැදුනු අය....